A Little About Us!

polaroids1

“Sweets you will always remember, and sweets you thought you had forgotten”

Enjoy yourself as you take a trip down memory lane, with nostalgia for your favourite sweets. We are not just selling sweets, we are selling a memory.

Aunty Nellies Sweet shop specializes in local Irish Artisan confectionary and we support local sweet producers & chocolatiers throughout the country. We are delighted to work with some of Irelands long serving producers such as Urney Chocolates, Hadji Bey, Mellas Fudge, Gourmet Jelly Bean Factory, Crillys Confectionery and Rose Confectionery to name a few.

Aunty Nellies first opened in Cork City in April 2011. Since then we have grown and now have multiple stores throughout Ireland, from Donegal to Wexford and Galway to Dublin.

We have now introduced the Katie’s Chocolate Range to our offering. Katie’s is a handmade Irish Artisan Chocolate, which is made in our newly built chocolate factory in Mallow, Cork.

We pride ourselves in adopting the traditional role of retailing. Customer service is very important to us and we want to know our customers and become part of communities. We are continuingly evolving to bring new and exciting products to our shops. We also work with many corporate companies in order to help them develop and market their brands through the medium of confectionery.

‘Píosa beag fúinn!

‘Cuimhneoidh tú ar na milseáin seo i gcónaí, agus cheap tú go ndearna tú dearmad orthu!’

Bain sult agus tú ar bhóithrín na smaointe, le cumha do na milseáin is fearr leat. Níl dhíolaimid milseáin amháin, díolaimid cuimhne.

Sainfheidhmímid go príomha le milseogra áitiúil Éireannach agus tacaímid le déantóirí milseán áitiúla agus le déantóirí seacláide ar fud na tíre. Tá ríméad orainn go bhfuil an deis againn obair a dhéanamh le táirgeoirí seanbhunaithe na hÉireann, cosúil le Urney Chocolates, Hadji Bey, Mella’s Fudge, Gourmet Jelly Bean Factory, Crilly’s Confectionary agus Rose Confectionary san áireamh.

D’oscail Aunty Nellie’s don chéad uair i gcathair Chorcaí in Aibreáin 2011. Ó shin d’fhás muid go mór agus anois tá roinnt siopaí againn ar fud na hÉireann, ó Dhún na nGall go Loch Garman, agus ó Ghaillimh go Baile Átha Cliath.

Le déanaí, thugamar isteach Katie’s Chocolate ar ár dtabhartas. Is seacláid Éireannach, ó lámh an cheardaí, é Katie’s Chocolate. Déantar Katie’s Chocolate inár monarcha nua-thógtha i Mala, Corcaí.

Tá bród orainn a rá go bhfeidhmímid mar mhiondíoltóirí traidisiúnta. Tá seirbhís do chustaiméirí thar a bheith tábhachtach dúinn, agus ba mhaith linn aithne a chur ar ár gcustaiméirí agus bheith mar chuid den phobal. Táimid ag athrú agus ag obair i gcónaí chun earraí nua a thabhairt isteach inár siopaí. Oibrímid freisin le comhlachtaí corparáideacha ionas gur féidir linn cuidiú leo forbairt agus a mbrandaí a chur ar an mhargadh trí mheán an mhilseogra.’

Explore Nellie's